Solarni kontroler za 24V i struje do 30A

Kategorija:

Cena: 5900 din

Kontroler solarnog kolektora do 30A je digitalni uređaj koji korisniku obezbeđuje maksimalno iskorišćenje solarnog panela u režimu punjenja. U režimu pražnjenja štiti akumulatore od dubokog pražnjenja, što je bitno za dug vek akumulatora. Korisnik podešava napon iznad kojeg će se isključiti punjenje (leti je prag nizi (28.2V) da ne bi došlo do gubitka vode i oštećenja ploča tj. akumulatora dok je zimi prag viši (do 31V) jer je tada slabije punjenje a i teže dolazi do gubitka vode u akumulatorima) kao i napon ispod kojeg će se uključiti punjenje. Takođe korisnik podešava napon ispod kojeg će se potrošači isključiti da ne bi došlo do dubokog pražnjenja akumulatora, čime se štite akumulatori. Na displeju se vidi status kontrolera i stanje akumulatora. Kontroler prepoznaje noć.