SmartPLC LCD7R6U11TmQ

SmartPLC LCD7R6U11TmQ

Kategorija:

Cena: dogovor

SmartPLC LCD7R6U11TmQ moze da opsluži mašinu sa:
-7 relejnih izlaza za 16A
-6 digitalnih optokaplerisanih ulaza
-8 ulaza za senzor temperature do 100º C
-3 ulaza za senzor temperature do 600º C
Na sebi ima tastaturu za programiranje korisničkih parametara i displej za tekstualni prikaz.