HHO kontroler
HHO kontroler 3 komada

HHO kontroler

Kategorija:

Cena: 5500 din

HHO kontroler meri: napon, struju i temperaturu generatora. Kontrolerom se može: uključiti ili isključiti generator, promeniti  frekvencija i struja generatora promenom PWM. Generator se uključuje samo ako je motor u radu što znači da nema potrošnje struje u fazi anlasovanja a ni proizvodnje (opasnog) vodonika sve dok motor ne proradi. Ukoliko svetla ili grejač zadnjeg stakla opterete alternator, HHO generator se isključuje. Ako dođe do povećanja temperature ćelije, HHO generator se isključuje. Moguće  je (na zahtev) dodati i ograničenje struje na određenu vrednost. Ugrađeni tranzistori sa lakoćom podnose struje do 20A  bez dodatnog ventilatora, što znači da nema grejanja kabine i opasnosti od paljevine u slučaju prestanka rada ventilatora. HHOc nema ni potenciometre koji su takođe podložni kvarenju čak i ako su novi. Upravljanje generatorom je 100% digitalno i krajnje jednostavno, sa samo dva tastera koji su neuništivi, a u slučaju loma lako se menjaju. Displej je na konektoru i moguće ga je odvojiti od elektronike dodavanjem trakastog kabla. Tasteri su takođe na konektoru, te je moguće produžiti i njihove kablove. Modul ima 4 rupe za pričvršćivanje u kutiji a kutija se bira prema raspoloživom prostoru tj. prema autu. Takođe je moguća korekcija načina rada na zahtev naručioca. Na dijagramima se vide oblici napona i struje na potrošaču.