Diferencijalni termostat za šinu

Kategorija:

Cena: 5500 din

Digitalni diferencijalni termostat za šinu sa LED ciframa za ugradnju u ormar. Korisnik podešava parametre prema svojoj instalaciji. Sonde su namenjene za temperature od -30º C do 150º C, na displeju se prikazuju temperatura bojlera, kolektora, stanje relea  i podešena razlika temperatura.