Diferencijalni termostat

Kategorija:

Cena: 42

Digitalni diferencijalni termostat služi za uključivanje cirkulacionih pumpi na solarnim sistemima. Korisnik sam podešava graničnu temperaturu i diferencu, a na displeju se može očitati podešena i trenutna temperatura (u bojleru i u kolektoru) kao i stanje relea. Odlikuje ga velika preciznost i pouzdanost. U slučaju prekoračenja granične temperature uključuje se zvučni alarm. Komplet čine upravljačka elektronika sa displejem i sonde za kolektor i bojler sa kablovima. Kleme za povezivanje su na zadnjoj strani kao i tasteri za podešavanje. U cenu je uključena potrebna dužina kablova do bojlera i solarnog kolektora.